Jezik
Obrazovanje po mjeri djeteta u TK - BiH na putu ka EUO Projektu


     U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona 28.03.2013. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju, između „Save the Children“ Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva Tuzlanskog kantona, o provođenju projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta u TK – BiH na putu ka EU“. 

 Memorandum su potpisali ministrica, prof. dr. Nađa Avdibašić-Vukadinović, Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children-a i Adem Šehidić, direktor Pedagoškog zavoda TK. Potpisivanje Memoranduma formalizuje sporazum o provođenju projekta, a u vezi je sa jačanjem kapaciteta škola kroz obuke iz primjene metodologije Indeksa inkluzivnosti, Obrazovanja za društvenu pravdu i socijalne kohezije kako bi se postigle inkluzivne promjene u školskoj kulturi, politici i praksi.

„Promocija integracije i metodologije inkluzivnosti ima cilj uklanjanje prepreka i omogućavanje kvalitetnog učenja kao i ostvarivanje jednakih šansi razvoja djece. Na samu inkluziju gledamo jednim širim holističkim pogledom, te nastojimo da širu zajednicu uključimo u projekte. Projekat će donijeti dosta dobrog za djecu Tuzlanskog kantona,“ kazala je Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children“.
 
Projekat „Obrazovanje po mjeri djeteta u TK“ ima četiri dijela:

I Rani rast i razvoj

U okviru RRiR u 2013. godini, Save the children“  opremit će 34 ucionice do 10.05. 2013. Nakon toga, realizovat će se obuka  nastavnika/odgajatelja koji će raditi u tim učionicma, u trajanju od 10 dana, tako da će već u maju, u ovim školama, sve biti spremno za početak rada na obaveznom programu pred polazak u školu.Tokom tri godine trajanja projekta formirat će se 4 Centra za RRiR/POO. U naredne dvije godine opremit će se 28 učionica.Nakon što prođu ovu prvu obuku,  odgajatelji/nastavnici razredne nastave  će imati priliku učestvovati u još dvije obuke za profesionalce (Obuka II u trajanju 3 dana, Obuka III u trajanju 2 dana,  i na kraju Obuka IV  u trajanju 2 dana s grupom roditelja).

II Osnovno pravo na obrazovanje

Pedagoški zavod TK, u saradnji sa partnerima/saradnicima, uradit će detaljnu analizu, odnosno identifikaciju djece van obrazovnog sistema, napraviti bazu podataka (djeca koja su napustila ili nisu nikad ni bila uključena u obrazovni sistem). Nakon provedene analize, odredit će se škole u kojima će se stvoriti uslovi  toj djeci za završetak osnovne škole.

III Edukacija savjetnika, nastavnika za Indeks inkluzivnosti, Obrazovanja za društvenu pravdu i Socijalnu koheziju. kako bi se postigle inkluzivne promjene u školskoj kulturi, politici i praksi. U 2013. Godini: jačanje kapaciteta PZTK (Obrazovanje za društvenu pravdu –održana obuka savjetnika, predstavnik ministarstva,  9.-11-04. i 8.9.2013.) Indeks inkluzivnosti, nakon obuke savjetnika, u ovoj godini bit će uključeno 12 škola, u obuci izrade Školskog razvojnog plana, čiju realizaciju će podržati Save the children. U toku tri godine realizacije projekta predviđeno je da bude obuhvaćeno 58 škola, odnonsno školskih razvojnih timova. U 2014. obuka se nastavlja iz socijalne kohezije.

IV Škola za svako dijete

Osnovnoj školi „Mramor“ u toku 2013. godine bit će pružena podrška, osim u obuci  u Indeksu inkluzivnosti, i u razvoju specifičnih aktivnosti Vijeća roditelja i Vijeća učenika.   


 
Tuzlanski kanton
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Telefon: +387 35 320 220
Fax: +387 35 320 221
Adresa: Bosne Srebrne 119, 75000 Tuzla
pztz@pztz.ba
obrazovanjepomjeri@pztz.ba
www.obrazovanjepomjeri.pztz.ba