Jezik
Obrazovanje po mjeri djeteta u TK - BiH na putu ka EUO Projektu


naltrexone shot reviews

naltrexone reviews for opiate addiction femchoice.org

canada drug pharmacy coupon

coupon for free cialis

viagra weed strain

female viagra weed lasertech.com

generico cialis italia

acquistare cialis 5 mg

viagra cena

viagra

cialis 20mg pribalovy letak

lekarna koupit cialis blogs1.welch.jhmi.edu

cialis dr max

cialis online

abortion at 20 weeks

abortion types saveapanda.com

prices levitra

discount levitra coupon avonotakaronetwork.co.nz

     U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona 28.03.2013. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju, između „Save the Children“ Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva Tuzlanskog kantona, o provođenju projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta u TK – BiH na putu ka EU“. 

 Memorandum su potpisali ministrica, prof. dr. Nađa Avdibašić-Vukadinović, Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children-a i Adem Šehidić, direktor Pedagoškog zavoda TK. Potpisivanje Memoranduma formalizuje sporazum o provođenju projekta, a u vezi je sa jačanjem kapaciteta škola kroz obuke iz primjene metodologije Indeksa inkluzivnosti, Obrazovanja za društvenu pravdu i socijalne kohezije kako bi se postigle inkluzivne promjene u školskoj kulturi, politici i praksi.

„Promocija integracije i metodologije inkluzivnosti ima cilj uklanjanje prepreka i omogućavanje kvalitetnog učenja kao i ostvarivanje jednakih šansi razvoja djece. Na samu inkluziju gledamo jednim širim holističkim pogledom, te nastojimo da širu zajednicu uključimo u projekte. Projekat će donijeti dosta dobrog za djecu Tuzlanskog kantona,“ kazala je Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children“.
 
Projekat „Obrazovanje po mjeri djeteta u TK“ ima četiri dijela:

I Rani rast i razvoj

U okviru RRiR u 2013. godini, Save the children“  opremit će 34 ucionice do 10.05. 2013. Nakon toga, realizovat će se obuka  nastavnika/odgajatelja koji će raditi u tim učionicma, u trajanju od 10 dana, tako da će već u maju, u ovim školama, sve biti spremno za početak rada na obaveznom programu pred polazak u školu.Tokom tri godine trajanja projekta formirat će se 4 Centra za RRiR/POO. U naredne dvije godine opremit će se 28 učionica.Nakon što prođu ovu prvu obuku,  odgajatelji/nastavnici razredne nastave  će imati priliku učestvovati u još dvije obuke za profesionalce (Obuka II u trajanju 3 dana, Obuka III u trajanju 2 dana,  i na kraju Obuka IV  u trajanju 2 dana s grupom roditelja).

II Osnovno pravo na obrazovanje

Pedagoški zavod TK, u saradnji sa partnerima/saradnicima, uradit će detaljnu analizu, odnosno identifikaciju djece van obrazovnog sistema, napraviti bazu podataka (djeca koja su napustila ili nisu nikad ni bila uključena u obrazovni sistem). Nakon provedene analize, odredit će se škole u kojima će se stvoriti uslovi  toj djeci za završetak osnovne škole.

III Edukacija savjetnika, nastavnika za Indeks inkluzivnosti, Obrazovanja za društvenu pravdu i Socijalnu koheziju. kako bi se postigle inkluzivne promjene u školskoj kulturi, politici i praksi. U 2013. Godini: jačanje kapaciteta PZTK (Obrazovanje za društvenu pravdu –održana obuka savjetnika, predstavnik ministarstva,  9.-11-04. i 8.9.2013.) Indeks inkluzivnosti, nakon obuke savjetnika, u ovoj godini bit će uključeno 12 škola, u obuci izrade Školskog razvojnog plana, čiju realizaciju će podržati Save the children. U toku tri godine realizacije projekta predviđeno je da bude obuhvaćeno 58 škola, odnonsno školskih razvojnih timova. U 2014. obuka se nastavlja iz socijalne kohezije.

IV Škola za svako dijete

Osnovnoj školi „Mramor“ u toku 2013. godine bit će pružena podrška, osim u obuci  u Indeksu inkluzivnosti, i u razvoju specifičnih aktivnosti Vijeća roditelja i Vijeća učenika.   


 
Tuzlanski kanton
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Telefon: +387 35 320 220
Fax: +387 35 320 221
Adresa: Bosne Srebrne 119, 75000 Tuzla
pztz@pztz.ba
obrazovanjepomjeri@pztz.ba
www.obrazovanjepomjeri.pztz.ba