Jezik
Obrazovanje po mjeri djeteta u TK - BiH na putu ka EUIndeks inkluzivnosti


aspiration abortion cost

click go link

aspiration abortion cost

click go link

aspiration abortion cost

click go link

abortion clinics cost

read the cost of an abortion link

abortion clinics cost

read the cost of an abortion link

abortion clinics cost

read the cost of an abortion link

prescription discount coupons

read ieent.org click

prescription discount coupons

read ieent.org click

prescription discount coupons

read ieent.org click

Inkluzija podrazumijeva promjenu te učešće u učenju SVE DJECE/MLADIH“

Indeks inkluzivnosti se odnosi na obrazovanje sve djece i mladih. Indeks nudi školama/obrazovnim institucijama podsticajan i koristan proces samoprocjene i razvoja, koji počiva na mišljenjima zaposlenih, školske uprave, učenika/ca, roditelja/staratelja, kao i drugih članova lokalne zajednice.

Indeks uključuje detaljno proučavanje načina na koje se mogu smanjiti prepreke za učenje i učće svih učenika/ca u školi.

 

'Indeks inkluzivnosti: razvoj učenja i učešća u školama' nastao je u Engleskoj (autori: Tony Booth i Mel Ainscow) kao rezultat trogodišnjeg rada koji se odvijao uz pomoć nastavnika, roditelja, školskih uprava (uključene 22 škole u Engleskoj), istraživača i predstavnika nevladinog sektora, koji su imali velika iskustva u poticanju inkluzivnog razvoja škola. Idejni proces datira iz 1993.godine. Prva originalna verzija objavljena je u martu 2000. godine (tiraž: 28000), druga verzija objavljena je u septembru 2002.godine i treća, najnovija, objavljena je u maju 2011.godine. Indeks inkluzivnosti je preveden na 40 jezika u svijetu.

 

Prva prilagođena i štampana verzija Indeksa inkluzivnosti za BiH: Razvoj učenja i učešća u školama pripremljena i objavljena 2008. Nova adaptirana verzija koja će sabrati sva iskustva od 2008., uključujući i adaptiranu verziju prilagođenu za djecu, za BiH je planirana za kraj 2014.

- Index inkluzivnosti podrazumijeva skup materijala za podršku SAMOPROCJENI svih aspekata škole, uključujući aktivnosti na igralištu, u nastavničkim zbornicama i učionicima;

- Problematika u i oko isključenosti te svih drugih vrsta prepreka koje priječe da SVAKO dijete ima jednak pristup kvalitetnom obrazovanju da bi ostvario/la pune potencijale izučavaju se preko tri međusobno povezane dimenzije unapređenja škole i njenog okruženja, tačnije: stvaranje inkluzivne kulture, kreiranje inkluzivne politike i razvijanje inkluzivne prakse (slika dolje) koje su izabrane da usmjeravaju razmišljanje o promjeni škole te, u vrlo širokom smislu, kreiraju preduslove za pravljenje planova razvoja škole (PRŠ).

Svaki plan razvoja škole mora voditi računa o sve tri dimenzije zajedno. Međutim, dimenzija „stvaranje inkluzivne kulture“ stavljena je namjerno u osnovu trougla (ref.pdf. verzija Indeks inkluzivnosti: Razvoj učenja i učešća u školama).

 
U 2013. godini Save the Children, u saradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke kulture i sporta TK i Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, pokrenuo je novi ciklus svog djelovanja po pitanju  uvođenja i integriranja Metodologije Indeksa inkluzivnosti (nakon Unsko-sanskog, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog kantona i RS) kroz trogodišnji projekt u Tuzlanskom kantonu s ciljem sveobuhvatnog uvođenja Indeksa inkluzivnosti u osnovno obrazovanje, sa planiranim obuhvatom svih 87 centralnih osnovnih škola na području kantona. Tokom 2013. obukom iz Društvene pravde i Indeksa inkluzivnosti obuhvaćeno je 15 škola, a u 2014.godine su obuhvaćene 33 škole. Sve škole su uspješno izradile školske razvojne planove i realizovale školske projekte u cilju poboljšanja inkluzivne kulture, politike i prakse.

 

 

 


 
Tuzlanski kanton
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Telefon: +387 35 320 220
Fax: +387 35 320 221
Adresa: Bosne Srebrne 119, 75000 Tuzla
pztz@pztz.ba
obrazovanjepomjeri@pztz.ba
www.obrazovanjepomjeri.pztz.ba