Jezik
Obrazovanje po mjeri djeteta u TK - BiH na putu ka EUUčesnici u Projektu


 

PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA

 

 

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA NAUKE KULTURE I SPORTA TUZLANSKOG KANTONA

 

Save The Children International

Save The Children

Udruženje građana Centar za obrazovne inicijative STEP BY STEP

StepByStep


 
Tuzlanski kanton
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Telefon: +387 35 320 220
Fax: +387 35 320 221
Adresa: Bosne Srebrne 119, 75000 Tuzla
pztz@pztz.ba
obrazovanjepomjeri@pztz.ba
www.obrazovanjepomjeri.pztz.ba